บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดสัมนาใหญ่ประจำปี 2562

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดสัมนาใหญ่ประจำปี 2562 ประกาศแผนและนโยบายในการดำเนินงาน ให้ทีมงานได้ร่วมรับฟังและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ งานนี้เหล่าคณะผู้บริหาร และพนักงานยังได้บวงสรวงสิ่งศักดิ์​สิทธิ์​ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆคน
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด